Overeenkomst - Mini Opslag Loosdrecht | Opslag | Selfstorage | Tijdelijke Opslag | Mini-opslag
Oude Molenmeent 4
Nieuw Loosdrecht
Opslag dagelijks bereikbaar
van 07:00 tot 19:00 uur
Telefonisch bereikbaar 035-582 59 56
Doordeweekse dagen van 10-17 uur

-

Image
Duidelijk
Wij helpen u graag op weg

Onze overeenkomst Onze overeenkomst

De Huurovereenkomst Vast Huurtarief

Wilt u een opslagruimte huren? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. Wilt u als bedrijf een opslagruimte huren, dan hebt u behalve een geldig legitimatiebewijs ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Mini Opslag Loosdrecht biedt geen verzekeringen. Check de polis van uw huidige inboedelverzekering.
Is schade aan uw goederen die zich elders bevinden gedekt? Kijk of u een zogenaamde buitenhuisdekking heeft en de daarbij behorende voorwaarden. Let op de hoogte en de duur van de dekking.

In de huurovereenkomst staan de afspraken die we met elkaar maken en uiteraard de periode waarvoor u de opslag huurt en de huurprijs per maand. Opzegging doet u schriftelijk of per e-mail minimaal 10 dagen voor het einde van een maand. Maar we zijn ook flexibel. In uitzonderlijke gevallen zijn wij bereid, in overleg met u, een andere opzegtermijn aan te houden.

Mini Opslag Loosdrecht hanteert Algemene Voorwaarden. Onderaan elk tabblad treft u een link aan naar deze Algemene Voorwaarden.

De Betaling

U maakt per bank dat deel van de maand over dat nog niet is verstreken plus de huurprijs van de volgende maand. De volgende betalingen gaan per automatische incasso. U ontvangt van ons een incassomachtiging voor akkoord.
Zodra de huurperiode is verstreken wordt eindafrekening opgemaakt. U ontvangt een creditbetaling indien van toepassing.

Wilt u meer weten over de huurovereenkomst of over iets anders? Neem dan contact met ons op via tel. 035-5825956

  • Huurprijs per maand
  • Automatische incasso
Image
Image
Image

-